Swedish art, limited edition.

Stefan Johansson

När Stefans barn beskriver hans konst säger de ”pappa målar bara regnbågar”, och det stämmer. Stefan målar drömmen om regnbågen. Alla färger finns där i perfekt harmoni.
Men där finns också något annat. Färgpölarna i spektrumets alla färger är hans start, pölarna blir färgfält när de dras ut och allt blandas. Det som började i ordning slutar i upplösning. Där kommer färgen som materia in som en kroppslig påminnelse som bandomens lerpölar och behovet att kleta, kladda i fullständig närvaro. Han bygger sin pensel med ett antal sammansatta penslar så att den passar just det format han vill använda. Sedan förs den rena penseln över färgpölarna på den horisontellt liggande duken. Penseln vidrör duken bara en gång, där sker det saker han inte kan förutse, slump, natur och tid är vad det här penseldraget handlar om. Penseldraget kan inte vara ensamt, det behöver kontrasten av den råa omålade duken. Stefan tycker om att jobba med stora målningar där penseldraget står i relation till hans kropp. Det kroppsligt fysiska att fösa färgmassor över en stor tom dukyta. Stefan bygger regnbågar och river regnbågar.