Swedish art, limited edition.

Olof Grind

Olof Grind, autodidakt fotograf, började som 13-åring att fotografera. I sitt skapande bryter han loss från cementerande normer för att skildra det oerhörda, orörda och genuina som finns i och omkring oss. Hans verk har publicerats i ett antal tidskrifter och har ställts ut på Fotografiska i Stockholm två gånger.