Swedish art, limited edition.

Martin Jonsson

Martin har under närmare femton år verkat som konstnär. Han bor i Åkersberga, där han också har sin ateljé. Han har vid två tillfällen valts ut av juryn att ställa ut sina tavlor vid Liljevalchs välbesökta vårsalong.
De senaste åren har Martin arbetat med en serie målningar där verkligheten tycks vara en illusion. Världen i hans målningar gestaltas som om den var projicerad på filmdukar, bakom finns bara ett svart tomrum. Ett återkommande motiv är moln, ståtliga, vackra eller hotfulla och mörka, ofta isolerade i svarta tomrum, ensamt svävande eller i interaktion med en människa. Verken präglas av en slags surrealistisk dramatik. Miljöer i vidöppna, ödsliga landskap. Ofta med mäktiga, upp virvlande moln betraktade av ensamma människor och en känsla av underliggande oro. Martin vill med sina målningar skapa en känsla av förundran och mystik.